П А С П О Р Т
територіальної   громади
Коритнянської сільської  ради Монастирищенського району Черкаської
області станом на 01.01.2013 року
 
1. Населений  пункт с.Коритня розташований на північному - заході від м.Монастирище, в нашій місцевості бере початок річка Гірський Тікич.
 
2. Відстань  до  районного  центру
- шосейним  шляхом  - 18  км
- залізницею 
 
3. Територія
Всього - 2688,9  га
в  т.ч. :   земель  державної  власності - 734,9 га
земель  комунальної  власності    га
земель  приватної  власності -1954,0 га
 
Площа  населеного  пункту  - 347 га
в т.ч.:  державна  власність - 76,2 га
            комунальної  власності   га
            приватна  власність  - 270,8 га
 
4. Населення
 
        На
 01.01.2010 р.
       На
01.01.2011 р.
         На
01.01.2012 р.
        На
01.01.2013 р.
всього, чол.
  1011
     1008
     1002
   1008
дітей дошкільного віку
   44
      48
     46
    67
дітей шкільного віку
   106
      100
    89
    98
громадян пенсійного віку
   289
      292
    298
   274   
працездатне населення
   572
      568
    569
   488   
Кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання
 
   143
 
      128
 
    122
 
    81
 
5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених  пунктів - 1, в них - 476  дворів, у тому числі :
         Населений пункт с.Коритня , в ньому : *
 
 
На
01.01.2010 р
На
01.01.2011 р.
На
01.01.2012 р.
На
01.01.2013 р.
кількість дворів
     478
      478
      476
       476
кількість населення
1011
1008
1002
1008
в  т.ч.: дітей дошкільного  віку
44
48
46   
67
дітей шкільного віку
106
100
89 
98
громадян
пенсійного віку
289
292
298 
274
 
 
за  2010 рік
за  2011 рік
За 2012 рік
кількість померлих
        19
       10
        16
кількість народжених
        5
       12
        8

   6. Місцева  рада  утворена  в  1929 р.

Відстань до найближчої місцевої ради  7  км   Жовтнева сільська рада
7. Кількість  виборців - 742чол. 
8. Сільський голова - Іщук Сергій Іванович
число  місяць і рік народження – 10 березня 1960 року
службовий  телефон -  95 – 6 - 31
освіта - вища
спеціальність за освітою - агрономія
         ким  висунутий  на  виборах  -  (від Партії Регіонів )
         обраний з шістьох кандидатур  31.10.2010 року
         отримав 211  ( 29,3 %) голосів виборців
         обирається -  втретє
9. Секретар  ради  Шпота Юлія Олексіївна (П.І.Б. )
число місяць і рік народження – 01 вересня 1967 року
службовий  телефон -  95 – 6- 31
освіта - вища
спеціальність за освітою – педагогіка і методика початкового навчання
дата обрання секретарем ради -   11.11.2010 року
раніше обирався секретарем ради – (п’ятий )
10. Склад  депутатів  ради
 
Всього  ( кількість )
              16
З них членів партій, в т.ч.
              15
(партія)    Партія Регіонів
              10
                 КПУ
              1
                 БЮТ
              4
 
 
Позапартійні
              1
за освітою :
 
За віком :
 
вища
    5
До 30 років
   -
незакінчена вища
    3
від 30 до 45 років
    5
середня-спеціальна
    1
від  45 до 60 років
   10
Середня
    7
старше  60 років
    1
незакінчена середня
    -
 
 
за родом  діяльності :
 
працівників промисловості , будівництва , транспорту, зв’язку
      -
працівників агропромислового  комплексу
      5
працівників житлово-комунального господарства
      -
працівників  охорони  здоров’я
      1
працівників  освіти,  культури
      2
працівників місцевого самоврядування
      1
працівників місцевих  держадміністрацій
      -
Пенсіонерів
      1
осіб, що не працюють
      5
Інших
      1
 
 
 
 
 
11. Постійні  комісії  ради
 
№ пп.
Назва комісії
К-сть депутатів
Прізвище, ім’я, по батькові голови комісії
Посада та місце роботи голови комісії
 1.
З питань освіти, охорони здоров’я, побутового та торгівельного обслуговування та соціального захисту населення
  5
Розкидана Фаїна Олександрівна
завідуюча ФП с.Коритня
 2.
З питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села.
   5
Орендарчук Наталія Олексіївна  
директор
ФГ «Ядвіга»
 3.
З питань аграрної політики, земельних відносин та охорони навколишнього середовища
    5
Присяжнюк Андрій Вікторович
механізатор ФГ «Ядвіга»

 

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради )
 
№ пп
( П . І. Б . )
Посада та місце роботи
 1.
Завірюха Микола Олексійович
директор Коритнянського НВК
 2.
Іщук Олексій Дем’янович
приватний підприємець
 3.
Коношевич Наталія Леонідівна
тимчасово не працює
 4.
Коношевич Ніна Михайлівна
учитель Коритнянського НВК
 5.
Орендарчук Микола Олексійович
директор ПрАТ «Райз-Максимко»
 6.
Чайка Анатолій Сергійович   
пенсіонер
13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади,
обрано : (кількість  депутатів ) -
 
14. Органи самоорганізації  населення
Всього органів самоорганізації, в них бере участь ____чол.
У тому  числі :
 
15.    Корисні  копалини
(наявність корисних копалин ) немає
16. Структура  земельного  фонду
№ пп
Територія _______ ради
Га
Оренда
Договори оренди
з _______ по _______
 
Територія , всього
у  тому  числі :
2688,9
 
 
1
Сільськогосподарські угіддя
 
2528
1251,35
 
 
269,07
 
0,81
 
2,8115
 
81,36
 
69,47
 
20,2996
68,71
 
 
ТОВ «Коритня Агро КМ»
 
ФГ «Гора-2006»
 
Гумен Д.О., 0,81
 
Орендарчук М.О.
 
СФГ „Придніпровське”
СФГ „Половинчик”
ФГ «Ядвіга»
одноосібники
 
 
09.2007  -09.2012
 
 
03.2006 -03.2016
 
 05.2007 -05.2032;
 
03.2008 - 03.2038
 
 
 
 
 
 
10.2011 – 10.2036
2
Рілля
1763,8847
1695,1747
 
3
Ліса і інші лісовкриті площі
72,6
----
 
4
Забудовані  землі
88,3
----
 
5
Ставки які знаходяться
 
 
 
 
- на  території  села
20,3
4,36
4,77
 
11,17
 
 
Іщук О.Д.,
Шпота А.А.,
 
Орендарчук М.О
 
02.2010 -02.2035
12.2007 -12.2032
 
08.2007 -08.2032
 
- за територією  села
32,28
23,48
3,33
3,39
0,64 
 
Мельник Л.М., Мізерака В.В.,
Орендарчук М.О
Орендарчук М.О.
 
10.2005- 10.2030
05.2004-  05.2014
 08.2007 -08.2032;
03.2008 -03.2033;
 
 
17. Бюджет сільської  ради
                                                                                                                       (тис.грн)
 
2010 р.
2011 р.
2012 р.
2013 р.
доходи  місцевого  бюджету всього, в т.ч.
167111
283633
234989
313672
доходи ,що враховуються  при визначені  міжбюджетних трансфертів
 -------
 -----
 -----
-------
доходи спеціального фонду, в т.ч.
  9500
15590
20910
61500
                       бюджет  розвитку
  5000
8090
8900
50600
Субвенція
   -----
-----
14232
16087
Дотація
 380459
77712
101914
63109
видатки місцевого бюджету, в т.ч.
 547570
283633
351135
376781
                    Поточні
 547570
283633
351135
376781
з  яких  за  рахунок  субвенцій  з бюджетів різних рівнів
  -------
------
14232
16087
                  Капітальні
  -------
------
------
-------
з  яких  за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
  -------
------
------
-------
із загального обсягу видатків на утримання :
 547570
283633
336903
376781
 орган місцевого самоврядування
162799
201530
224923
243843
 Освіта
239084
--------
-------
--------
 Культура
61631
53513
75960
82938
 охорона  здоров’я
83006
-------
--------
--------
 житлово-комунальне      господарство
 1553
-------
--------
--------
 Інші
 1500
25590
35910
50000

ПІДПРИЄМСТВА,

                                     що розташовані  на території  ради

18. Промислові  підприємства

 

На

01.01.2010р.

На

01.01.2011р.

На

01.01.2012р

На

01.01.2013

Всього, в т.ч.:

-

-

-

Не має

акціонерні товариства

-

-

-

-

кооперативна  власність

-

-

-

-

господарські  товариства

-

-

-

-

державна   власність

-

-

-

-

 

 

 

 

 

ТзОВ

  -     

 -       

-    

-     

приватні  підприємства

   -     

 -       

 -    

 -    

19. Основні  з них, види промислової продукції

        Немає.

20. Підприємства сільськогосподарського  виробництва
 
 
На
01.01.2010
На
01.01.2011
На
01.01.2012
На
01.01.2013
Всього,
      5
     5
     5
       6
В тому числі :
 
 
 
 
акціонерні  товариства
 
 
 
 
кооперативна власність
 
 
 
 
державна  власність
 
 
 
 
ТзОВ
       1
     1
    1
       1
фермерські господарства
       3
     3
    3
       4
приватні підприємства
        1
     1
    1
       1

21. Основні  з них, напрямки спеціалізації

Вирощування зернових культур та  м’яса свинини.

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади

№ пп

Назва

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

 

 

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

Всього

к-сть працюючих

 

 

 

 

 

 

 

Не має

 

23. Підприємства, які не є комунальною власністю територіальної громади.

№ пп.

Назва

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

 

 

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

Всього

к-сть працюючих

 

 

 

 

 

 

 

Не має

24. Торгівля

 

На

01.01.2010

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

магазинів, в т.ч. :

     4

      4

       4

       3

             продуктові

     2

      2

       2

      2

             промислові

     1

      1

       1

      1

             інші

     1

      1

       1

      -

            приватні

     4

     4

       4

      3

Ринків, в т.ч. :

     -

      -

       -

      -

            стаціонарні

 

 

 

 

            стихійні

 

 

 

 

           продовольчі

 

 

 

 

           промислові

 

 

 

 

Побутові підприємства

     -----

    ------

     ------

     -------

 

25. Підприємства обслуговування  населення

За типом діяльності

На

01.01.2010

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

 

 

 

 

Не має

26. Послуги   зв’язку

 

На

01.01.2010

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

Кількість телефонізованих населених пунктів

    

 

 

 

Абонентів

     115

        115

         115

       114

Радіоточок

     12

        12

         12

       12

27. Житлово-комунальне  господарство

Назва підприємства

На

01.01.2010

На

01.01.2011

На

01.01.2012

На

01.01.2013

 

 

 

 

Немає

28. Охорона  здоров’я

 

На  01.01.2012

з  них :

працівників

Форма

 Власності

 

кількість закладів

ліжок , відвідувань

медичні  заклади

       1

      -------

       2

Комунальна

в  т. ч.

 

 

 

 

- поліклінік

 

 

 

 

- лікарень

 

 

 

 

- амбулаторій

 

 

 

 

- диспансери

 

 

 

 

- ФАП

        1

        -------

        2

Комунальна

- аптека

 

 

 

 

29.  Освіта

 

 

на  01.01.2013

 

кіль- кість

розрахункова к-сть місць

                   в  них :

Форма власності

вчителів, вихователів

учнів,

 дітей

вищі  навчальні заклади

 

 

 

 

 

школи , в т.ч. :

 

 

 

 

 

ЗОШ   І-ІІІ ст.

  1

       306

      17

    103

Комунальна

ЗОШ  І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

ЗОШ  І ст.

 

 

 

 

 

шкіл - інтернатів

 

 

 

 

 

гімназій (колегіумів)

 

 

 

 

 

діючих дошкільних закладів

   1

       32

      3

     28

Комунальна

приміщень недіючих

 

 

 

 

 

шкільних  закладів

 

 

 

 

 

дошкільних закладів

 

 

 

 

 

                 30.  Закладів  культури

* Будинки   культури  -   1

* Театри - 

* Бібліотеки  - 1

* Музеї - 

                  31. Спортивні  заклади  та споруди

Футбольне поле. Спортивний зал.

32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

Пам’ятники воїнам визволителям.

Скіфські кургани

Дошка партизанам підпільникам на приміщенні Коритнянського НВК

          33. Соціально-економічні  проблеми і пропозиції

стосовно  їх  вирішення

 - Газифікація  села - частина коштів кооперативу, частина бюджетних  коштів

-  Завершення будівництва водопроводу – кошти населення

-  Ремонт СБК /реконструкція системи опалення/ - бюджетні кошти

 -  Ремонт доріг – бюджетні кошти

 -  Вуличне освітлення – бюджетні кошти

  -  Встановлення огорожі сільського кладовища – позабюджетні кошти

 

 

 

Сільський голова :                                                           С.І.Іщук